kusa iro iro / ono ono hana no / tegara kana ( Matsuo Basho )

By 15 mayo, 2020bonsai, bonsai

kusa iroiro / ono ono hana no / tegara kana ( Matsuo Basho )

 

demasiadas plantas, / cada una única / florecer brillante (© David Landis Barnhill)

tantas flores, / y cada una diferente – / con su heroísmo… (© Dmitri Smirnov)